Historia

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Pocieszenia został wzniesiony w latach 1973 – 1975. W kościele o nowoczesnym wystroju znajduje się drewniana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Gotycka figura, datowana na XIV wiek pochodzi z drewnianego kościoła pw. św. Jakuba.

Trójnawowy drewniany kościół pw. Św. Jakuba otacza wieniec starych lip. Świątynia zbudowana została około 1750 roku w miejscu poprzedniej, która wówczas spłonęła. Wewnątrz znajdują się siedemnasto- i osiemnastowieczne ołtarze rokokowe i barokowe oraz późnobarokowa ambona z drugiej połowy XVIII wieku. Kościół otoczony jest drewnianym ogrodzeniem z 1827 roku,
w którym znajduje się również drewniana dzwonnica z połowy XVIII stulecia.

Liturgiczna Służba Ołtarza
Schola
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Domowy Kościół
Różaniec nieustający
Wspólnota AA
Facebook