Aktualności

Skarbonki Wielkopostne Caritas

Od 1996 roku tj. w pierwszym roku wprowadzenia przez Caritas Polska nowej inicjatywy, jaką są wielkopostne skarbonki w rodzinach, Caritas diecezjalna uczestniczy w tym programie, propagując jałmużnę postną wśród dzieci i rodzin. Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy…

1 2 19
Liturgiczna Służba Ołtarza
Schola
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Domowy Kościół
Różaniec nieustający
Wspólnota AA
Facebook