Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wyzwolenie”

Spotkania Stowarzyszenia odbywają się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca.

Prezesem Stowarzyszenia jest Marek Świątoniowski.

Stowarzyszenie powstało na bazie Grupy Modlitewnej działającej przy parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy.

Grupa ta składała się z 15 osób i w dniu 1 kwietnia 1998 roku podjęła uchwałę o powołaniu stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wyzwolenie przy Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy.

W dniu 9 lipca 1998 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki Wydział I Cywilny w Rzeszowie w rejestrze stowarzyszeń.

Głównym inicjatorem powołania stowarzyszenia i aktywnym jego działaczem był Przewodniczący pan Tadeusz Kędzior. Prezesem klubu został pan Franciszek Magoń – obecnie nieżyjący. Ale już 21 stycznia 1999 r. prezesem stowarzyszenia został wybrany nowy jego członek- absolwent Politechniki Rzeszowskiej pan Zygmunt Szubart, pełniąc tę funkcję do chwili obecnej. Od kilku już lat bardzo aktywnie współpracuje z prezesem pan Marek Świątoniowski – szczególnie w organizowaniu pielgrzymek autokarowych.

Celem Klubu Abstynenta jest:

 • Doprowadzenie do stałej abstynencji członków, ich rodzin i innych mieszkańców,
 • Uczenie kultury życia bez alkoholu,
 • Niesienie pomocy w kształtowaniu osobowości i odzyskania właściwej postawy w swoim środowisku,
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych,
 • Samokształcenie indywidualne i grupowe ze szczególnym uwzględnieniem choroby alkoholowej, narkotykowej i innych uzależnień.

Powyższe cele uzyskujemy uczestnicząc czynnie:

 • W spotkaniach klubu z opiekunem duchowym 2 razy w miesiącu i w zależności od potrzeb,
 • W rekolekcjach Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia w Przemyślu i Niechobrzu,
 • W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej – niepowoływani już od kilku lat nasi członkowie,
 • W pielgrzymkach autokarowych do sanktuariów w Polsce (odwiedzono już kilkadziesiąt miejsc),
 • W ogólnokrajowych spotkaniach Klubu Wyzwolenia Człowieka – Częstochowa, Licheń, Niepokalanów, Krościenko nad Dunajcem, Miejsce Piastowe i inne,
 • We wszelkich uroczystościach kościelnych i gminnych oraz państwowych.

Opracował:

Mgr inż. Zygmunt Szubart

Liturgiczna Służba Ołtarza
Schola
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Domowy Kościół
Różaniec nieustający
Wspólnota AA
Facebook