Duszpasterstwo przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania „Przystań”

Przystań to duszpasterstwo młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania działające przy parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy. Przystań tworzy dwóch kapłanów, 13 animatorów, 45 uczniów z klas VII i 42 uczniów z klas VIII. Przystań jest miejscem formacji, dorastania, uczenia się współpracy i odpowiedzialności, ale też zawiązywania przyjaźni na całe życie. Spotkania w Przystani przepełnione są obecnością Boga i każdy ma szansę odnaleźć swoją drogę do Niego.

W czasie roku szkolnego organizujemy szereg zajęć i spotkań. Animatorzy spotykają się dwa razy w miesiącu na wspólną modlitwę i w celu przygotowania konspektów na spotkania z młodzieżą. Trzy razy w roku odbywa się wyjazdowy dzień skupienia dla animatorów.

Uczniowie spotykają się raz w miesiącu na Mszy świętej, po której jest spotkanie w grupach ze swoimi animatorami. Uczniowie oprócz spotkań formacyjnych, mają również spotkania rekreacyjne (pizza, kajaki, góry, wspólne oglądanie filmu). Pod koniec każdego roku formacji odbywają się skrutynia kandydatów do bierzmowania z duszpasterzem i animatorem. W czasie tego spotkania omawianie są postępy w formacji i wskazywane są kierunki działania na przyszłość. Młodzież z każdego rocznika wspólnie ze swoim duszpasterzem i animatorami raz w roku przeżywa trzydniowe rekolekcje zamknięte. Kilka razy w roku są organizowane nabożeństwa, np. przekazania wiary, nabożeństwo światła, nabożeństwo Słowa, adoracja Krzyża.

Wszystkie wymienione wyżej działania mają za zadanie przybliżyć wszystkich członków Przystani do Pana Boga i pomóc młodzieży odnaleźć swoje miejsce w życiu, w Kościele i świecie.

Duszpasterze:

Ks. Stanisław Piegdoń

Ks. Wiktor Florek

Animatorzy:

Józef i Elżbieta Buk

Piotr i Magdalena Buk

Tomasz i Joanna Pelic

Jacek Kuźniar

Marcin Lalicki

Beata Kluz

Katarzyna Walczak

Tomasz Sergiew

Monika Guzek

Krzysztof Skrobacz

Liturgiczna Służba Ołtarza
Schola
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Domowy Kościół
Różaniec nieustający
Wspólnota AA
Facebook