42. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Hasło 42. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę brzmi „Z Maryją niesiemy pokój” i jest związane z realizacją programu obecnego roku duszpasterskiego.

Osoby, które chcą wziąć udział 42. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę obowiązkowo zapisują się u księdza przewodnika grupy, w której chcą pielgrzymować na listę uczestników pielgrzymki.

Młodzież do lat 18, by wziąć udział w Pielgrzymce, musi przedłożyć Księdzu Przewodnikowi pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów. Osoby poniżej 15. roku życia mogą pielgrzymować tylko pod opieką osoby dorosłej.

Pątnik, aby mógł fizycznie pielgrzymować w dniu wyjścia podpisuje stosowne oświadczenie wynikające z wprowadzenia norm regulujących udział w życiu społecznym podczas trwającej pandemii koronawirusa.

Koszt wpisowego (na pokrycie kosztów pielgrzymki) wynosi 10 zł od osoby za jeden dzień pielgrzymowania. Jeśli z najbliższej rodziny wybiera się na pielgrzymkę kilka osób, to każda z nich uiszcza całość opłaty, tj. 10 zł (przez najbliższą rodzinę rozumie się tu rodziców i ich dzieci). Jeżeli pątnik wybiera się na trasę pielgrzymki podczas dwóch dni wyznaczonych dla grupy to ponosi koszt 10 zł za każdy dzień.

GRUPA ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
Łańcut – ks. Wiktor Florek
tel. 509 799 932
Wychodzi: Łańcut – Fara 6.07.2022 r. godz. 7.30 Msza św.

Więcej informacji na stronie:

Liturgiczna Służba Ołtarza
Schola
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Domowy Kościół
Różaniec nieustający
Wspólnota AA
Facebook