100-lecie OSP Krzemienica 2.05.2022 r.

Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemienicy

            Uroczystości jubileuszowe jednostki, które odbyły się 2 maja 2022 r., rozpoczęły się o godzinie 14 mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy. Po mszy świętej odbył się przemarsz strażaków, mieszkańców i zaproszonych gości na plac przed remizą.

            Ten wyjątkowy dzień dla strażaków z Krzemienicy to przede wszystkim okazja docenienia osób szczególnie zasłużonych tutejszej jednostce.

            OSP w Krzemienicy decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji sztandaru wymienionym odznaczeniem dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa podkarpackiego druh Bogdan Cioch. 

            Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa podkarpackiego nadało Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla druhów Andrzeja Buka i Tadeusza Kluza. Srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczyło druhnę Janinę Panek oraz dwóch druhów z OSP Medynia Głogowska: Tomasza Kota i Bogdana Bieńka. Natomiast brązowy medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, Prezydium ZOW ZOSP RP województwa podkarpackiego przyznało druhnom Dorocie Dec i Katarzynie Kuźniar oraz druhom Dominikowi Baranowi, Arturowi Bukowi, Łukaszowi Bukowi i Tomaszowi Decowi.

             Odznakę „Strażak Wzorowy” za wzorowe i ofiarne wypełnianie obowiązków strażaka otrzymali druhowie Mateusz Bem, Piotr Buk, Krzysztof Kędzior, Bartosz Kuziara i Jakub Rejman.

            Doceniono również te osoby, które od lat związane są z jednostką OSP w Krzemienicy Odznakę za 10 lat służby otrzymali Dominik Baran, Mateusz Bem, Łukasz Buk, Piotr Buk, Tomasz Dec, Marek Gwizdak, Krzysztof Kędzior, Piotr Kuziara, Katarzyna Kuźniar, Paulina Korzeniewska, Maciej Michałek, Jakub Rejman, Mateusz Welc i Piotr Welc. Druhowie Tadeusz Kluz, Krzysztof Parys i Tomasz Parys otrzymali odznaki za 20 lat służby. Natomiast Robert Dec i Zygmunt Kluz za 30 lat, a Andrzej Dec za 40 lat służby w szeregach OSP w Krzemienicy.

            Srebrną odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali: Patryk Guzek, Beniamin Surowiec, Mikołaj Surowiec, Przemysław Szpyrka i Bartosz Welc.

            Zarząd Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie za zasługi patriotyczne i działalność dla społeczeństwa wyróżnił Prezesa OSP w Krzemienicy druha Marcina Welca medalem „W setną rocznicę powołania Policji Państwowej”. Odznaczenie wręczył inspektor Marek Mendoń – Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie.

            Strażacy okolicznościowymi drzeworytami podziękowali darczyńcom i przyjaciołom jednostki. Uhonorowano pamiątkowymi dyplomami również tych strażaków i osoby wspierające OSP, którzy wyróżniali się szczególnymi osiągnięciami dla krzemienickiej jednostki: Przemysław Bieniasz, Szymon Dec, Marek Gwizdak, Łukasz Kunysz, Patryk Mazur, Krystian Nizioł, Jakub Sroka, Łukasz Surowiec, Jakub Szpyrka, Przemysław Szpyrka, Jagoda Nizioł, Kamil Panek i Piotr Skrobacz.

            Najważniejsze daty z historii OSP w Krzemienicy zapisane w kronice:

 • 7 lipca 1921r. – zebranie założycielskie OSP – Józef Kluz ps. „Wizer”, Władysław Fajgier, Jan Klimek i Andrzej Nycz tworzą pierwszy zarząd.
 • 1931r. – ukończenie budowy pierwszego budynku OSP, poświęcenia dokonał ks. Bronisław Wojaczyński.
 • 1934r. – powódź w Czarnej, podczas której strażacy z Krzemienicy na pomostach zbitych z podłóg ratowali ludzi i ich dobytek.
 • 1937r. – obok Domu Ludowego dzięki staraniom i nakładowi pracy strażaków stanął murowany schron na sikawkę i przyrządy pożarnicze.
 • 1939 – 1945 – ograniczona działalność w czasie okupacji – z szeregów OSP wywodził się zarząd krzemienieckiej organizacji Armii Krajowej.
 • maj 1947r. – premiera sztuki „Wesele Krzemienickie” autorstwa prezesa OSP Józefa Kluza.
 • 1947r. – przy OSP powstaje drużyna „Samarytanek”, mająca za zadanie nieść pomoc poszkodowanym w pożarze.
 • 1975r. – pierwszy samochód Żuk pozyskany z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych   w Rzeszowie.
 • 1981 – 1983 – dzięki niestrudzonej pracy strażaków wybudowano nową remizę z boksem garażowym w obecnej lokalizacji.
 • 1993r. – pierwsza radiostacja „Motorola” na stanie jednostki.
 • 1994r. – z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Łańcucie pozyskano średni samochód ratowniczo gaśniczy Star 244.
 • 1996r. – obchody 75-lecia OSP, podczas których przekazano sztandar ufundowany przez Urząd Gminy w Czarnej.
 • 1997r. – podczas powodzi tysiąclecia strażacy niosą pomoc w miejscowościach powiatów mieleckiego i tarnobrzeskiego oraz na terenie gminy Czarna.
 • 1998r. – powołano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP.
 • 9 lipca 1999r. – włączenie OSP w Krzemienicy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
 • 1997 – 2001 – rozbudowa budynku o drugi boks garażowy z zapleczem sanitarnym, magazynowym i dużą salą i zapleczem kuchennym na piętrze.
 • 2005r. – nowy lekki samochód ratowniczo gaśniczy Ford Transit w miejsce wysłużonego Żuka.
 • 2008r. – karosaż samochodu Star 244 w przedsiębiorstwie BOCAR.
 • 2012r. – pozyskanie sprzętu do ratownictwa technicznego Lukas Edraulic – pierwszy tego typu sprzęt w powiecie łańcuckim.
 • 2016r. – powołanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażacki dar”.
 • 2016 – 2019 – trzeci pojazd na stanie OSP – Land Rover Defender pozyskany z Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie.
 • 2018r. – po 18 latach przerwy reaktywacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP.
 • 2019r. – zakup pierwszego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego – VOLVO FL 280
 • 2019 – 2020 – gruntowny remont budynku remizy – wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana posadzek w garażach i magazynie, wymiana bram garażowych, odnowienie elewacji i pokrycia dachu.
 • 2 maja 2022r. – jubileusz 100-lecia OSP w Krzemienicy.

            Prezesami Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemienicy w kolejności urzędowania byli: Józef Kluz – 1921-45, Antoni Baran – 1948-52 , ponownie Józef Kluz – 1957-59, Antoni Skrobacz – 1959-61, Tadeusz Skrobacz – 1961-64, Piotr Welc – 1964-67, ponownie Tadeusz Skrobacz – 1967-72, ponownie Antoni Baran – 1972-74, trzeci raz Tadeusz Skrobacz – 1974-91, Kazimierz Rejman – 1991-95, Kazimierz Nycz – 1995–06, Jan Welc – 2006-11, Andrzej Buk – 2011-16, a obecnie od 2016r. – Marcin Welc.

            Funkcje naczelników od początku powstania Ochotniczej Straży Pożarnej pełnili: Józef Kluz – 1921-26, Michał Bielecki – 1926-29, ponownie Józef Kluz – 1929-48, Antoni Skrobacz – 1948-52, Stanisław Janusz – 1952-57, Stefan Gwizdak – 1957-61, Władysław Panek – 1961-64, ponownie Stefan Gwizdak – 1964-65, ponownie Władysław Panek – 1965-72, Jan Baran – 1972-75, Anatol Balawender – 1975-80, ponownie Jan Baran –   1980-86, Jan Welc – 1986-2001, Robert Dec – 2001-06, Stanisław Guzek – 2006-11, Andrzej Dec – 2011-21, a od 2021 roku – Wojciech Kuziara.

– PROŚBA –

            Jeśli ktokolwiek z mieszkańców posiada jakiekolwiek informacje, zdjęcia, materiały, przedmioty, itp. związane z historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemienicy i wyraża chęć przekazania lub udostępnienia do wglądu to prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 722 101 104 lub na adres ospkrzemienica@gmail.com

                                                                                             Przygotował

                                                                                             Prezes OSP w Krzemienicy

                                                                                             Druh Marcin Welc

Liturgiczna Służba Ołtarza
Schola
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Domowy Kościół
Różaniec nieustający
Wspólnota AA
Facebook