Prace renowacyjne w kościele św. Jakuba

Jak co roku po otrzymaniu dotacji przystępujemy do kontynuacji prac konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu Kościoła św. Jakuba Starszego. Obecnie trwają prace przy stropie, ścianach prezbiterium, polichromii oraz belce tęczowej. Na znajdującym się tam krzyżu zostanie odtworzona rzeźba Jezusa. Przed nami jeszcze długa droga do zakończenia prac, jednak z roku na rok świątynia staje się coraz piękniejsza. 

Liturgiczna Służba Ołtarza
Schola
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Domowy Kościół
Różaniec nieustający
Wspólnota AA
Facebook