śp. Tadeusz Błajdo

L.P.MSZA ŚW.: ks. Jerz Gawluk, Turia RemetaDATA
1.Od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej24.01.2023
2.Od Dominika i Sylwii z rodziną25.01
3.Od Antoniego i Marii Bieniasz z Czarnej26.01
4.Od rodziny Szubart27.01
Liturgiczna Służba Ołtarza
Schola
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Domowy Kościół
Różaniec nieustający
Wspólnota AA
Facebook