śp. Bożena Bielecka

L.P.MSZA ŚW.: DATA
1.OD KOLEŻANKI SIOSTRY AGATY26.02
2.OD AGNIESZKI I STANISŁAWA KONKOL27. 02
3.OD FIRMY „HESSA”28. 02
4.OD DANUTY I STANISŁAWA BAZAN03
5.OD PRZYJACIÓŁ BOGDANA03 .03
6.OD CHRZEŚNIAKA – JURKA KĘDZIORA04.03
7.OD KOLEGÓW Z PRACY MĘŻA JANUSZA05.03
8.OD KOLEGÓW Z PRACY MĘŻA JANUSZA06.03
9.OD MARII PORĘBNEJ I ZOFII GOŁOJUCH08.03
10.OD STEFANII WELC Z RODZINĄ09.03
11.OD RODZINY BIENIASZÓW10.03
12.OD KRZYSZTOFA I NATALII RUSZEL11.03
13.OD KRZYSZTOFA I NATALII RUSZEL12.03
14.OD RODZINY SARZYŃSKICH13.03
15.OD RODZINY MIKOŁAJCZYKÓW14.03
16.OD BOGUSŁAWY I STANISŁAWA RDZEŃ15.03
17.OD ANDRZEJA I GRAŻYNY PUZIEWICZ16.03
18.OD MARCINA I MAGDY PUZIEWICZ Z RODZINĄ17.03
19.OD REGINY, MARTY – KOLEŻANEK SIOSTRY AGATY18.03
20.OD RODZINY MORYCZÓW20.03
21.OD RODZINY MORYCZÓW21.03
22.OD RODZINY FRYŃ I SKRZAT22.03
23.OD BRATANKÓW JAKUBA I FILIPA23.03
24.OD SĄSIADEK – URSZULI, AGATY I TERESY24.03
25.OD SĄSIADKI MARII PELC25.03
26.OD WSPÓŁPRACOWNIKÓW FIRMY „WIDAMID”27.03
27.OD DYREKCJI I PRACOWNIKÓW TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”
BIURO REGIONALNE W RZESZOWIE
28.03
28.OD DYREKCJI I PRACOWNIKÓW TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”
BIURO REGIONALNE W RZESZOWIE
29.03
29.OD DYREKCJI I PRACOWNIKÓW TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”
BIURO REGIONALNE W RZESZOWIE
30.03
30.OD DYREKCJI I PRACOWNIKÓW TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”
BIURO REGIONALNE W RZESZOWIE
31.03
31.OD DYREKCJI I PRACOWNIKÓW TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”
BIURO REGIONALNE W RZESZOWIE
04
32.OD DYREKCJI I PRACOWNIKÓW TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”
BIURO REGIONALNE W RZESZOWIE
04
Odprawia ks. Mykoła Derbak – Simerki

Liturgiczna Służba Ołtarza
Schola
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Domowy Kościół
Różaniec nieustający
Wspólnota AA
Facebook